Muzeum w roku 1870.

Historia

Historia

Korzenie Muzeum Przyrodniczego im. Senckenberga w Görlitz siegaja roku 1811, kiedy zalozone zostalo „Ornithologische Gesellschaft zu Görlitz“ (Towarzystwo Ornitologiczne w Görlitz). Jednakze zakres zainteresowan czlonkóów Towarzystwa szybko sie poszerzyl. W rezultacie w 1823 r. Towarzystwo zmienilo swa nazwe na „Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz“ (Towarzystwo Przyrodnicze w Görlitz). Juz w 1827 r. wydany zostal pierwszy tom wlasnego czasopisma „Abhandlungen und Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz” (Rozprawy i doniesienia Towarzystwa Przyrodniczego w Görlitz ), które wydawane jest do dzisiaj jako czasopismo naukowe pt. „SOIL ORGANISMS” (Organizmy glebowe). Po II wojnie swiatowej Towarzystwo zostalo rozwiazane przez nowa administracje. Przez krótki czas Muzeum bylo zwiazane z Urzedem Miasta w Görlitz. W 1953 r. stalo sie ono narodowym instytutem badawczym podleglym ministerstwu do spraw uniwersytetów i edukacji technicznej w NRD. W nastepstwie zjednoczenia Niemiec w lutym 1991 r. Muzeum otrzymalo status panstwowego muzeum Wolnego Kraju Zwiazkowego Saksonia a od 1 stycznia 2009 r. jest czescia Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Naukowego Towarzystwa Przyrodniczego im. Senckenberga) wchodzacego w sklad Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (Stowarzyszenia Naukowego im. G. W. Leibniza).

Badania naukowe

Prace badawcze prowadzone w Muzeum dotyczą glównie zoologii glęb. Od końca lat 50. XX w. tutejsi naukowcy zajmują się badaniem organizmów żyjących w glebie, ich wymaganiami ekologicznymi oraz ich udziałem w utrzymaniu funkcji gleby. Inne pola badań prowadzonych w Muzeum to ssaki drapiezne, ślimaki, mrówki, skamienialości, minerały, rośliny naczyniowe, grzyby i porosty.

Glówny obszar zainteresowan badawczych to Palearktyka, czyli chłodna cześć Eurazji. Muzeum posiada bibliotekę naukową ,w której zgromadzono 137.000 tomów (stań z 2009 r.). W Muzeum wydawane są cztery czasopisma naukowe: Soil Organisms, Peckiana, Acari oraz Synopses on Palaearctic Collembola.

Zbiory

Muzeum posiada bogate zbiory naukowe liczące w sumie ponad 6,5 mln okazów (stan w 2009 r.) z zakresu zoologii gleby, zoologii, botaniki, geologii oraz paleozoologii. Zbiory te dokumentują rozwój żywych organizmów w czasie i przestrzeni, stanowią także archiwum przyrody nieożywionej i ożywionej. Ze zbiorów Muzeum korzystają naukowcy z calego świata zajmujący się badaniami taksonomicznymi, morfologicznymi, ekologicznymi a także w dziedzinie biologii molekularnej.

Odwiedź nasze strony badawcze!

w języku niemieckim: https://www.senckenberg.de/institute/senckenberg-museum-fuer-naturkunde-goerlitz/
w języku angielskim: https://www.senckenberg.de/en/institutes/museum-of-natural-history-goerlitz/