Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz Dauerausstellung Bodensäule (c) Paczos

Wystawy stałe

Profil glebowy

Wejdź do przestrzeni życiowej pod naszymi stopami!

Model profilu glebowego o wysokości 5,70 m przedstawia 30-krotnie powiększony rdzeń z odwiertu wykonanego w miejscowym lesie liściastym. Pomniejsza on zwiedzającego i zabiera go do skrytego i nieznanego świata gleby i jej mieszkańców. Profil glebowy jest symbolicznym przedstawieniem dziedziny badań naukowych prowadzonych w Muzeum – zoologii gleby.