Geologieausstellung Görlitz

Wystawy stałe

Geologia Górnych Łużyc

Zanurz się w przygodę z łużyckimi skałami - mają wiele historii do opowiedzenia!

Wystawa ta przedstawia budowe geologiczna Górnych Łużyc. Można tu zobaczyć najstarsze skały regionu –szaroglazy łuzyckie a także skały budujące jeden z największych masywów granitowych Środkowej Europy oraz skały zgorzeleckiego pasma lupkowego zawierające najstarsze, większe skamienialości na terenie Europy Środkowej a także fragmenty pokladów węgla brunatnego z licznymi, kopalnymi roślinami.

Podłoga w tej sali stanowi mapę geologiczną wprowadzającą w tematykę wystawy. Uwagę przykuwaję duże modele zwierząt, np. prehistorycznego trabowca, oryginalne profile przez pokłady węgla brunatnego czy profil stratygraficzny zbudowany ze skał występujących na Górnych Łużycach.